Kalendarium för 2017

Nu är programmet till Biblioteksting 2017 klart!
Biblioteksting sker vartannat år och är ett samarbete mellan regionerna Sörmland, Västmanland och Örebro. Där ingår även Mälardalens högskola samt Örebro universitet ingår. Årets ting sker den 25 oktober i Västerås.

Dela och Lär-samverkan 2017

På Rådsmötet i december förra året beslutades det att Demokrati är huvudtemat för våra Dela & Lär – tillfällen under 2017 och 2018.

13 februari, kl. 9:30-12:00 (samling från kl. 9 för fika) Rådsmöte i Eskilstuna

17 maj, kl. 9:30-16:00 Dela & Lär-dag i Eskilstuna: Folkbibliotekens demokratiska uppdrag –  barn och ungas rättigheter (PDF, öppnas i nytt fönster)

23 maj, kl. 13.30-16:30 Rådsmöte i Västerås

15 november Formatdag Region Örebro län, Eklundavägen 1 Örebro OBS inställt!

22 november 2017 Dela och Lärdag i Örebro: Folkbibliotekets demokratiska uppdrag

Nätverket Upp till 10

9 – 10 november Bibliotekschefsinternat  i Västerås

7 december kl. 9:30-12:00 (samling från kl. 9 för fika) Rådsmöte i Örebro

Rådets medlemmar 2017

DE500
DE500 är en e-postlista för biblioteksmedarbetare i Sörmland, Västmanland och Örebro län och en del av Dela & Lär

Vill du börja eller avsluta din prenumeration på DE500?


Genomförda aktiviteter 

Uppgifter om genomförda aktiviteter hittar du på sidan Arkiv.
Material från föreläsningar och Dela & Lär-dagar se Material och diskussioner Läs mer

Annonser