Kalendarium för 2017

På Rådsmötet i december förra året beslutades det att Demokrati är huvudtemat för våra Dela & Lär – tillfällen under 2017 och 2018.

Dela och Lär-samverkan 2017
13 februari kl. 9:30-12:00 (samling från kl. 9 för fika) Rådsmöte i Eskilstuna

17 maj 2017 Dela & Lärdag: Bibliotekens demokratiska uppdrag – Barn och ungas rättigheter i Eskilstuna save-the-date-barnkonventionen-17-maj

23 maj kl. 13.30-16:30 Rådsmöte i Västerås

hösten 2017 Dela och Lärdag om Bibliotekens demokratiuppdrag, plats

Nätverket Upp till 10

15 november Formatdag, Västerås stadsbibliotek

9 – 10 november Chefsinternat i Västerås

7 december kl. 9:30-12:00 (samling från kl. 9 för fika) Rådsmöte i Örebro

Rådets medlemmar 2017

DE500
DE500 är en e-postlista för biblioteksmedarbetare i Sörmland, Västmanland och Örebro län och en del av Dela & Lär

Vill du börja eller avsluta din prenumeration på DE500?


Genomförda aktiviteter 

Uppgifter om genomförda aktiviteter hittar du på sidan Arkiv.
Material från föreläsningar och Dela & Lär-dagar se Material och diskussioner Läs mer